Fredriksson, Suzanne; Heikkilä, Merja: Koiranomistajan sanakirja

Koiramaailman käsitteet ja termit A:sta Ö:hön.

Yli 2000 koiriin liittyvää sanaa tai käsitettä selityksineen, joiden avulla on helppo ymmärtää koiraharrastuksen, kasvatuksen ja koulutuksen eri alueiden keskeistä terminologiaa ja ammattisanastoa. Koiranomistajan sanakirja on tarpeellinen kaikille koiranomistajille, kasvattajille sekä jokaiselle koirien ystävälle edistämään yhteistyötä, ymmärrystä ja viestintää yhteisen harrastuksen parissa. Tekijäryhmän jäsenet ovat Ruotsin koiramaailman asiantuntijoita. Suomentanut, suomeksi toimittanut ja täydentänyt Merja Heikkilä.

265 sivua

Sulje tämä ikkuna